aanwerven

aanwerven
{{aanwerven}}{{/term}}
[in dienst nemen] recruit; 〈leger ook〉 enlist
[werven] recruitbring in
voorbeelden:
1   meer personeel aanwerven recruit on additional staff
2   leden aanwerven recruit members

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”